Praca na Węgrzech

Bezrobocie w Węgrzech wynosi około 6-7%. Nie jest to kraj atrakcyjny dla obywateli innych państw członkowskich. Zarobki nie są szczególnie wysokie, język angielski nie jest zbyt powszechny, a sam język węgierski jest dość trudny. Rynek węgierski jest otwarty na pracowników z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zezwolenie na pracę nie jest konieczne – nie trzeba się o nie ubiegać. Każdy obcokrajowiec przebywając y na terenie Węgier przez okres czasu dłuższy niż trzy miesiące, zobowiązany jest do zameldowania się w odpowiednim urzędzie i wyrobienia sobie karty pobytu. Do wyrobienia karty pobytu niezbędne jest uzyskanie zezwolenia na pobyt. W celu uzyskania takiego zezwolenia należy wypełnić kwestionariusz osobowy, złożyć poświadczenie zabezpieczenia finansowego gwarantującego samodzielne utrzymanie, poświadczenie ubezpieczenia medycznego oraz kopię umowy o pracę w przypadku osoby zatrudnionej w danej firmie. Niezbędny jest również paszport i dowód osobisty. Pięć lat to maksymalny okres na jaki wydawane są zezwolenia na pobyt i czas ten podlega przedłużeniu. Personel medyczny na Węgrzech ma bardzo często niskie kwalifikacje, dlatego wykształcone pielęgniarki powinny bez problemu znaleźć tutaj pracę. To samo dotyczy pracowników fizycznych. Problemu ze znalezieniem pracy nie powinni również mieć specjaliści branży IT.