Praca w Szwecji

Szwedzki rynek pracy jest szeroko otwarty dla pracowników będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej. Polacy udający się do tego kraju w celu zarobienia pieniędzy nie będą zmuszeni do żmudnego załatwiania spraw w urzędach w celu uzyskania zezwolenia na pracę. Szwecja to kusząca propozycja dla obywateli rozwijających się krajów Unii Europejskiej. Stopa bezrobocia w Szwecji wynosi nieco ponad 5%, a kraj rozwija się stabilnie, choć prężnie. Zamieszkanie w Szwecji przekraczające okres 3 miesięcy wymaga uzyskania pozwolenia na pobyt. O tego typu pozwolenie ubiegać można się w szwedzkiej ambasadzie z siedzibą w Warszawie bądź w lokalnym biurze urzędu do spraw migracji na terenie Szwecji. Pozwolenie na pobyt uzyskuje się na okres pięciu lat. Powodem uzyskania pozwolenia na pobyt może być podjęcie studiów na szwedzkiej uczelni lub podjęcie pracy. Aby uzyskać pozwolenie potrzebny będzie dokument tożsamości, najlepiej paszport oraz zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu. Na pracę w Szwecji największą szansę mają wykształceni specjaliści z dziedzinie medycyny np. dentyści. Pracę znajdą tu także fizjoterapeuci oraz pielęgniarki. Na pracę liczyć mogą również zbieracze owoców, jednak jest to tylko praca sezonowa.