Praca w Norwegii

Pomimo tego, że Norwegia nie należy do Unii Europejskiej ma podpisaną z nią umowę o Europejskim Układzie Gospodarczym, na mocy którego Polacy oraz pracownicy innej narodowości mogą pracować w Norwegii na bardzo podobnych zasadach jak gdyby pracowali na terenie Unii. Oczywiście Norwegia ustanowiła pewne ograniczenia dla cudzoziemców pracujących na jej terenie. Nie można do Norwegii pojechać bez grosza i liczyć na to, że załapie się na jakąś szybką pracę. Aby wszystko odbyło się legalnie, trzeba zarejestrować się w urzędzie dla osób poszukujących pracy i w tym czasie utrzymywać się z własnych środków. Poszukiwanie pracy nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy. Ważne jest aby „zalegalizować” swój pobyt w Norwegii czyli postarać się o pozwolenie przebywania na terytorium państwa norweskiego z możliwością podjęcia pracy. Można tego dokonać praktycznie na każdym norweskim komisariacie policji albo w placówkach dyplomatyczno-konsularnych. Pracownik nie musi składać takiego podania osobiście, może to za niego zrobić pracodawca, jednak musi on być przez pracownika do tego upoważniony. Na dokumencie potrzebny będzie podpis pracownika i pracodawcy. Istotnym faktem jest również, że pozwolenie na pobyt z możliwością podjęcia pracy nie jest równoznaczne z uprawnieniem do osiedlenia się w Norwegii na stałe.