Praca w Islandii

Islandia jest bardzo rzadko wybierana przez polaków jako kraj do którego warto wybrać się w celach zarobkowych. Wpływ na to ma kilka zasadniczych czynników. Po pierwsze klimat jest dość surowy, co w porównaniu z innymi krajami, położonymi na dodatek bliżej Polski jest sporym uniedogodnieniem. Kolejny problem to stosunkowo duże koszty samej podróży do Islandii. Dla obywateli nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej istnieje również 2 letni okres przejściowy. Jeżeli planujesz mieszkać w Islandii przez okres czasu dłuższy niż trzy miesiące, konieczne będzie postaranie się o uzyskanie odpowiedniego zezwolenia na pobyt. Podjąć pracę mogą tylko osoby, które uzyskały zezwolenie na pracę na terytorium Islandii. O zezwolenie takie należy postarać się jeszcze przed wyjazdem z kraju. Oznacza to, że wyjazd z kraju trzeba odpowiedniego wcześnie zaplanować i zagospodarować odrobinę czasu na załatwianie formalności. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wnioski o pozwolenie na pracę płynące z krajów członkowskich mają priorytet wyższy od wniosków wpływających z państw spoza Unii. Zezwolenie na pracę wydawane jest zawsze na okres tymczasowy nie przekraczający jednego roku. W umowie zawarta musi być informacja iż wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika jest wystarczające do samodzielnego utrzymania się.