Praca w Grecji

Najwięcej polaków wyjeżdża do Grecji na pracę sezonową. Polacy są tu uważani za solidnych, pracowitych i rzetelnych pracowników, dlatego też są bardzo chętnie zatrudniani. Podjęcie pracy w Grecji nie jest jednak wcale takie proste. Aby zatrudnić się w danej firmie, należy najpierw postarać się o pozwolenie na pracę. Pozwolenie to można otrzymać od greckiego wojewody. Pozwolenie wydawane jest jednak przez OAED. Organizacja ta przygotowuje podsumowanie roku aby oszacować ilu pracowników zostało zatrudnionych w mijającym roku i na tej podstawie wyznacza limit wydania pozwoleń na pracę w roku kolejnym. Pracownik nie może sam wystąpić do urzędu o otrzymanie takiego pozwolenia, musi to zrobić jego pracodawca. OAED decyduje czy miejsc pracy jest na tyle dużo, aby można było zatrudnić osoby z poza kraju. Jest to swojego rodzaju ochrona rodowitych mieszkańców Grecji przed bezrobociem. Oprócz pozwolenia na pracę konieczne będzie również uzyskanie pozwolenia na pobyt. O pozwolenie na pobyt można starać się na najbliższym komisariacie policji w czasie nieprzekraczającym ośmiu dni od chwili przybycia. Na zatrudnienie w Grecji największą szansę mają osoby takie jak kucharze, sprzątaczki, marynarze czy kelnerzy. W sezonie na zatrudnienie liczyć mogą również zbieracze owoców.