Praca w Austrii

O prace w Austrii dla cudzoziemców jest dość ciężko. Trzeba ubiegać się o specjalne pozwolenie na pracę. Prawo swobodnego dostępu do austriackiego rynku pracy otrzymają tylko ci pracownicy, którzy pracowali legalnie przez co najmniej dwanaście miesięcy. Nie dotyczy do praktykantów ani pracowników sezonowych (np. przy zbieraniu owoców czy warzyw ). W austriackim prawie istnieje zapis, iż cudzoziemcy mogą stanowić zaledwie osiem procent całkowitej siły robocze Austrii. Oznacza to, że szanse na znalezienie legalnej pracy są znikome. W limit ten wliczani są bowiem cudzoziemcy mieszkający na terenie Austrii na stałe. Osoby, które chcą wyjechać do Austrii powinny ubiegać się w Ambasadzie Austriackiej o zezwolenie na pracę oraz pozwolenie na pobyt. O zezwolenia te może ubiegać się jednak tylko przyszły pracodawca pracownika. Największa popularnością wśród obcokrajowców pracujących w Austrii cieszą się takie sektory jak rolnictwo, sadownictwo czy turystyka. Praca sezonowa nie ogranicza się tutaj jedynie do lata ( zbierania owoców, warzyw itp. ) ale także do okresu zimowego, kiedy pracodawcy potrzebują osób do obsługi wyciągów narciarskich. Niestety elementarną umiejętnością którą trzeba posiadać w tym zawodzie jest bardzo dobra znajomość języka austriackiego oraz angielskiego.