Praca w Anglii

Wielka Brytania jest otwarta na pracowników z krajów rozwijających się od maja 2004 roku. Najchętniej zatrudniani są specjaliści z branży IT oraz pracownicy branży budowlanej. Trzeba jednak liczyć się z powszechną niechęcią tubylców do cudzoziemców wykonujących pracę po bardzo konkurencyjnych cenach. Każdy kto podjął pracę, zobowiązany jest do zarejestrowania się w Home Office w ciągu jednego miesiąca od podjęcia pracy. W składanych zaświadczeniu powinno znajdować się poświadczenie od pracodawcy o podjęciu pracy ( może to być kopia zaświadczenia o zatrudnieniu ), oryginał paszportu, dowodu osobistego, dwa zdjęcia paszportowe oraz pięćdziesiąt funtów. Komplet dokumentów należy przesłać do urzędu listownie lub dostarczyć je osobiście. Dla osób młodych atrakcyjne miejsca pracy dostępne są na stanowisku kelnera w pubach, hotelach, restauracjach, gospodarstwach rolnych, parkach rozrywki itp. Potrzebni są zarówno wykształceni specjaliści w dziedzinach finansowości jak i niewykształceni pracownicy fizyczni posiadający „fach w ręku”. Opieka nad dziećmi lub starszymi osobami oraz remonty mieszkań do praca, która dla większości Brytyjczyków fiest atrakcyjna. Dla polaka jednak za wykonywanie tego typu pracy wynagrodzenie wydaje się być całkiem godziwe, bo w przeliczeniu wynosi około 20 złotych za godzinę.